Η ΛΗΣΤΑΡΟΣ Α.Ε ( και το ΞΑ ΣΟΥ) συστάθηκε το καλοκαίρι του 2002 από παλιούς συμφοιτητές και φίλους, που τους συνέδεσε από τη μια η αγάπη για την Ελλάδα και την Κρήτη και από την άλλη το αισιόδοξο πνεύμα και η πίστη ότι υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης νέων εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην Κρήτη και ιδιαίτερα στην περιοχή της Δυτικής Μεσαράςπου παρά τον φυσικό και πολιτισμικό της πλούτο παραμένει είτε εγκλωβισμένη στον μαζικό τουρισμό, είτε ξεχασμένη και εγκαταλελειμμένη.

 

LISTAROS S.A (and KSA SOU) was established in the summer of 2002 from a group of old fellow students and friends that share a common passion and a common belief. A passion for Greece and Crete…and the belief that new alternative forms of tourism are feasible in Crete and more particularly in the broad region of western Messara. Which, despite experiencing the negative impact of mass tourism and depopulation, remains a region known for its natural beauty and cultural heritage.

 

 

 

<meta name="p:domain_verify" content="fe52a2b71f9b0414ab51bc3aa0dbba82"/>